Събота, 10 Октомври 2020 23:12

Нова книга бе представена в НИГГГ-БАН

На 23 септември 2020 г. в зала 101 на Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките (НИГГГ-БАН) бе представена монографията “Europe’s Core-Periphery Relations and Horizontal Disparities” с автор доц. д-р Боян Кулов.

Събитието бе открито от ръководителя на департамент География в НИГГГ-БАН – доц. д-р Георги Железов, който след приветствието си, даде думата на доц. Кулов да представи пред аудиторията съдържанието на монографичния си труд.

                      

                      

Проф. д-р Борис Колев – рецензент на монографията, подчерта приносните моменти в новопредставения труд, а проф. д-р Марияна Николова даде предложение резултатите от изследването да бъдат представени на вниманието на заинтересованите ръководни страни – представители на национално и европейско ниво.

Представянето на книгата уважиха с присъствието си: деканът на Геолого-географския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и председател на управителния съвет на Българското географско дружество – доц. д-р Климент Найденов; ръководителят на катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ – проф. Асен Асенов; научният секретар на НИГГГ-БАН – доц. д-р Стоян Недков; млади учени и колеги от института, представители на издателство „Аз-Буки“, членове на семейството на доц. Кулов и гости.

 

Снимки: Б. Казаков и Хр. Проданова