Петък, 02 Октомври 2020 14:38

БГД с участие на национална научна конференция в чест на 80-та годишнина от Крайовския договор

Председателят на БГД, доц. д-р Климент Найденов взе участие като модератор в Национална научна конференция „80 години от Крайовския договор. Българската и международната общественост за Добруджанския въпрос. Нови документи, нови прочити, нови тези.” Във встъпителното си слово той направи препратка към акад. Анастас Иширков който макар, че умира преди Крайовския договор, остава радетел за доруджанците и техните проблеми, което личи и от неговите трудове свързани с Добруджа.

                                  

Доц. Найденов и доц. Цветолин Недков (директор на РИМ-Добрич) обсъдиха бъдещи възможности за сътрудничество.

В конференцията участие взеха и членовете на БГД гл. ас. д-р Надежда Жечкова и студентката Елица Стоянова от 2-ри курс, спец. География (ГГФ, СУ „Св. Климент Охридски) с доклад на тема „Размяната на добруджанското население – рефлексии в медиите“.