Сряда, 25 Март 2020 18:29

Географи и геолози с призив „Действай и помогни“ в помощ на най-уязвимите

Българско географско дружество и Българското геологическо дружество, съвместно с ФСС на ГГФ и Географ БГ, с призив “Действай и помогни“

В условията на безпрецедентната ситуация, породена от пандемията на Covid-19 (коронавирус) българското общество, наред с целия свят, е изправено пред огромното предизвикателство да опази здравето и живота на хората. Особено уязвими в тези условия са възрастните хора и хората с хронични заболявания, които в глобален мащаб са основната жертва на вирусната инфекция. Наложените ограничителни мерки от страна на Националния кризисен щаб за борба с коронавируса и ежедневно нарастващият брой заразени лица поставят възрастните хора в страната в изключително неблагоприятна ситуация.

Ето защо Българското географско дружество, Българското геологическо дружество, Факултетният студентски съвет на Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Географ БГ отправят призив към цялата географска и геоложка общност в страната да оказва помощ на възрастните хора – наши роднини, съседи, учители или просто хора, за които знаем, че са в уязвима група.