Петък, 15 Ноември 2019 18:12

Свикване на Общо събрание - 15.12.2019 г.

Свикване на Общо събрание - 15.12.2019 г.

 

До

Членoвете на сдружение „БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО”

 

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание

по реда на чл.13, ал.1 от Устава на

Сдружение „БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО”

 

Уважаеми членове на БГД,

Управителният съвет на сдружение „БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО” на основание чл. 13, ал. 1 и следващите от Устава на сдружението и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на сдружение „БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО”, което ще се проведе на 15.12.2019 г. /неделя/ от 18:00 ч. в гр. София, зала „The Street” на адрес: ул. „Сребърна“ 12, 1407 Промишлена зона Хладилника, при следния дневен ред:

  1. Отчет на УС на БГД за дейността на Дружеството за периода октомври 2018 – ноември 2019 г.;
  2. Финансов отчет за дейността на Дружеството за периода октомври 2018 – ноември 2019 г.;
  3. Разни.

С настоящата покана Ви каним да вземете участие лично или чрез упълномощено лице в работата на Общото събрание на Дружеството.

 

София                                          

15.11.2019 г.  

 

Тук може да откриете официалната покана и образец на пълномощното.

След приключване на дейностите по ОС на БГД, имаме удоволствието да Ви поканим на Коледен географски бал.