Четвъртък, 07 Ноември 2019 17:44

Представяне на книгата "Smart Geography - 100 Years of the Bulgarian Geographical Society“

На 28 ноември от 18.30 ч. в Заседателна зала 1 в Ректората на Софийски университет "Св. Климент Охридски" ще бъде представена книгата „Smart Geography - 100 Years of the Bulgarian Geographical Society“ на издателство Springer. Тя се фокусира върху нови и иновативни пространствени подходи, базирани на интелигентни решения и разработени в областта на географията и свързаните с тях интердисциплинарни области като градски и регионални изследвания, ландшафтна екология и екосистемни услуги. Включва приноси от конференция, посветена на 100-годишнината на Българското географско дружество. От друга страна книгата разкрива как се очаква географията на 21 век да улесни развитието на човешкия капитал и обществото на знанието, като същевременно предлага специфични за мястото решения за устойчиво регионално развитие и използване на природния и човешкия капитал на планетата за подобряване на социалното благополучие. Изданието е предназначено за глобалната географска научноизследователска общност, както и за професионалисти и практици във всички области, които се занимават с пространството, включително регионални и екологични мениджъри.

Събитието се организира от Геолого-географския факултет и Българското географско дружество и се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет.