Сряда, 16 Октомври 2019 11:31

Smart Geography - Springer Publishing

Smart Geography от Springer International Publishing вече е налично - https://www.springer.com/gp/book/9783030281908?fbclid=IwAR3bSkrAuzo_pJBjLNZarYM1uQFnYi9rqhDpAPdQge26cDIr3xLM6f8bvvM#aboutBook

Изданието се фокусира върху иновативни пространствени подходи, базирани на интелигентни решения, развити в областта на географията и свързаните интердисциплинарни области - градски и регионални изследвания, ландшафтна екология, екосистемни услуги. Книгата включва избрани материали от конференцията, посветена на 100-годишнината на Българското географско дружество.