Четвъртък, 29 Август 2019 19:52

Известия на БЪЛГАРСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО Том 41 – 2019 (под печат)

Том 41 на сп. "Известия на Българското географско дружество" съдържа статии от проведената Международна научна конференция "Smart Geography", 2-4.11.2018 в гр. София, България по случай 100 години от основаването на Българското географско дружество (БГД). Настоящият брой е в процес на отпечатване. Тук са публикувани всички преминали рецензия и редакция статии на принципа "On-line first".