Вторник, 19 Март 2019 15:10

Българското географско дружество отбеляза достойно юбилейната 2018 г. - част 2

 

Фиг. 9. Банер на международната конференция „Smart Geography“