Неделя, 20 Януари 2019 18:57

In memoriam: Напусна ни проф. Петър Славейков

След продължително боледуване на 20 януари 2019 г. почина проф. д-р Петър Лозанов Славейков. Той е декан на Геолого-географския факултет в продължание на 2 мандата (2003-2011) и е председател на Селскостопанската академия (2012-2013). Той е сред инициаторите за създаването на бакалавърска специалност "Регионално развитие и политика" в Софийския университет. Славейков е и дългогодишен ръководител на катедра "Регионално развитие" след нейното създаване в Геолого-географския факултет на СУ. Петър Славейков е член на Българското географско дружество, Съюза на учените в България, Научно-техническия съюз и др. 

Погребението на проф. Петър Славейков ще се състои на 23 януари 2019 г. (сряда) от 11:00 ч. в Боянски гробища, София. Поклон пред паметта му. 

Петър Лозанов Славейков е роден на 5 юни 1956 г.  в Шумен. Средното си образование получава в 32 СОУ „Св. Климент Охридски“ в СофияЗавършва "История" и "География на населението" в СУ „Св. Кл. Охридски“ (1984) и "Право" във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2006). През 1989 г. защитава докторат, а от 1991 г. е преподавател в Софийския университет. През 2007 г. е избран за професор. През 2006 г. инициира създаването на Балканската географска асоциация и става нейн пръв президент. Експерт е в Националния статистически институт, автор и участник в много регионални и международни проекти. Негови научни статии са превеждани на английски, полски, сръбски и са публикувани в научни списания и сборници в Германия, Полша, Люксембург, Финландия, Турция, Сърбия и др. Той е един от водещите български специалисти по проблемите на регионалното развитие и демографията. Автор е на над 100 научни студии и статии