Сряда, 12 Декември 2018 13:11

Научна конференция „География, регионално развитие и туризъм“ - ШУ „Епископ Константин Преславски“

Научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ се проведе в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ на 23 и 24 ноември 2018 г. Форумът беше посветен на 120 години от създаването на университетската география в България с организатор катедра „География, регионално развитие и туризъм“ към Факултета по природни науки. По време на конференцията във фоайето на третия етаж в Корпус 1, председателят на Българското географско дружество доц. д-р Климент Найденов откри изложба по случай 150 години от рождението на акад. Анастас Иширков. Пленарен доклад изнесе проф. д-р Марияна Николова от НИГГГ при БАН и зам. председател на БГД.