Сряда, 12 Декември 2018 11:41

Прожекция на филма „Преходи“, заснет през 2005 г. от проф. д-р Роберт Бек (САЩ)

На 05.11.2018 г. от 17:00 часа се проведе прожекция и дискусия на филма „Преходи“, заснет през 2005 г. от  проф. д-р Роберт Бек (САЩ). На филма присъстваха преподаватели от СУ-ГГФ със студенти от спец. „Регионално развитие и политика“, учени от БАН – НИГГГ и членове на БГД. Събитието бе организирано с помощта на доц. д-р Стелиян Димитров (БГД, катедра „Картография и ГИС“, ГГФ, СУ) и доц. д-р Климент Найденов (БГД, катедра „Регионално развитие“, ГГФ, СУ).