Вторник, 06 Ноември 2018 20:21

Българското географско дружество избра ново ръководство

На 4 ноември 2018 г. се проведе редовно отчетно-изборно общо събрание на Българското географско дружество. В рамките на дневен ред от 3 точки бе извършен отчет за дейността на Дружеството, финансов отчет на организацията и освобождаване на настоящия и избор на нов управителен съвет. За председател на събранието бе единодушно избран доц. д-р Стоян Недков, председател на Българското географско дружество в периода 2014-2018 г. 

След приемане отчета за дейността на организацията и финансовия отчет общото събрание освободи от отговорност управителния съвет, избран през ноември 2018 г. - доц. Стоян Недков, председател, доц. Георги Железов, зам.-председател, и членове проф. Марияна Николова, доц. Климент Найденов, доц. Ваня Стаменова, доц. Красимир Стоянов, и д-р Димитър Атанасов. 

След процедура по номиниране и провеждане на тайно гласуване Общото събрание избра нов състав на управителния съвет, както и председател и зам.-председател на Българското географско дружество с мандат 2018-2022 г. С огромно мнозинство за председател на организацията бе избран доц. д-р Климент Найденов, преподавател в Геолого-географския факултет на СУ Св. Климент Охридски и ръководител на катедра Регионално развитие. Заместник-председател на Дружество в настоящия мандат ще бъде проф. д-р Марияна Николова от Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките. Останалите членове на УС на БГД са доц. д-р Георги Бърдаров (СУ), доц. д-р Георги Железов (НИГГГ при БАН), д-р Димитър Атанасов (фондация ЛОПС), доц. д-р Димитър Симеонов (ВТУ), доц. д-р Стелиян Димитров (СУ).