Вторник, 12 Юни 2018 09:17

Тематична конференция на Международния географски съюз (МГС), Москва 2018

Между 4 и 6 юни 2018 г. в Москва се проведе Тематична конференция на Международния географски съюз (МГС), посветена на 100-годишнината на Географския институт на Руската академия на науките, под наслов „Практическа география и предизвикателствата на 21 век“. Конференцията честваше и забележителното научно наследство на чл. кор. Никита Фьодорович Глазовский, заместник-председател на МГС (2000-2005), автор на концепцията за миграцията на материята в ландшафтната обвивка на Земята, изследвал съотношенията на потоците на веществата в биосферата, както и характеристиките на биохимичния цикъл в различни природни зони.

От името на Българското географско дружество (БГД) на чл. кор. Олга Соломина, директор на Географския институт на РАН, беше поднесено специално поздравление във връзка с юбилея на института и подарени книги за институтската библиотека. Беше отправена покана към колегите да участват в конференцията по случай 100-годишния юбилей на БГД през ноември.