Петък, 18 Май 2018 12:55

Премиера на книгата Регионална и политическа геграфия на Балканските страни (част 2)

Българско географско дружество Ви кани на премиера
на книгата Регионална и политическа география на Балканските страни  (част 2)
с автори проф. д-р Стефан Карастоянов и доц. д-р Николай Попов, което ще се състои на 28 май 2018 г. от 18 часа в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски”.
Книгата ще бъде представена от акад. Стефан Воденичаров, проф. дин Христо Матанов и проф. д-р Борис Колев.