Вторник, 24 Април 2018 15:25

Tържествено честване на 150-та годишнина от рождението на акад. Анастас Иширков в с. Професор Иширково

На 17 април 2018 г. в с. Професор Иширково се проведе тържествено честване на 150-та годишнина от рождението на акад. Анастас Иширков и 75 г. от именуването на селото с настоящото му име – Професор Иширково.

Официални гости бяха вицепрезидентът на Република България г-жа Илияна Йотова, представители на областна и общинска администрация на гр. Силистра, преподаватели и учени от Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Департамент География на Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН, Катедра „География” към Исторически факултет на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Факултет по природни науки към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Аграрен университет в Пловдив и др.

Българското географско дружество също получи официална покана да присъства на юбилейното събитие в с. Професор Иширково.  Доц. Георги Железов и доц. Климент Найденов от управителния съвет на Дружеството изнесоха поздравителни речи във връзка с честването.

От името на БГД беше връчен и юбилеен плакет на кмета на селото г-н Стойчо Нечев.

 

 

С гордост и традиции в организирането на юбилейни чествания, местното ръководство създаде истински празник както за жителите на с. Професор Иширково, така и за гостите му. Програмата включваше приветствия, песни и танци в чест на обичания от жителите на селото техен патрон.

Гостите имаха възможност да разгледат изложба с избрани трудове на акад. Анастас Иширков.

Доц. Пело Михайлов от Аграрния университет в Пловдив представи втората си книга, посветена на основоположника на българската география – „Непознатият и неразпознатият Анастас Иширков”.

С обещание за съвместна работа в организирането на следващите юбилеи, гостите на с. Професор Иширково се разделиха с хубави спомени и положителни емоции.

 

През 1941 г. общинският съвет на с. Кoчина, Силистренско, предлага населеното място да се преименува Красиво село. С Постановление № 3293 на Министерски съвет от 12 юни 1942 г. (Държ. вестник, № 139, 29 юни 1942) на с. Кочина е дадено името на професор Анастас Иширков. Със заповед № 2191 на министъра на народното просвещение от 18 юни 1942 г. (ДВ, № 138, 27 юни 1942) селото е преименувано Иширково. Със заповед № 2588 на същия министър от 15 юли 1942 г. (ДВ, № 160, 23 юли 1942) новото име е уточнено на с. Професор Иширково.

Бюст-паметникът на академика е открит на 1 ноември 2012 г. по повод 70-годишнината от преименуването на селото.

На акад. Анастас Иширков са наименувани още:

  • улица в родния му град Ловеч;
  • три улици в София;
  • улица в кк „Чайка”, Варна;
  • 252 аудитория в Геолого-географският факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.