Понеделник, 13 Май 2024 14:09

Българското географско дружество търси да отличи млади географи (2024 г.)

Българско географско дружество търси да отличи млади географи по случай 24 май 2024 г. - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Всеки учител или родител може да предложи отличил се ученик на Българския географски фестивал - Бургас 2024, на Националната олимпиада по география и икономика (от 5. до 12. клас - областен или национален кръг – За номинация се допускат ученици с резултат над 170 точки или такива с по-нисък резултат, но заели едно от първите три челни места във възрастовата група за областта, в случаите когато най-високи резултати са под 170 точки) или на друга значима проява, свързана с географското образование.

Как се номинира ученик?

Попълнете въпросника на Българското географско дружество.

Какъв е срокът за номинация?

Предложения се приемат до 20 май 2024 г., понеделник. Екипът на Българско географско дружество ще утвърди направените номинации след справка с резултатите.

--- 

Българското географско дружество е основано през 1918 г. Всяка година БГД организира за географската общност в България научни конференции, форуми, семинари, кръгли маси, конкурси, образователни екскурзии и други инициативи. 

Последвайте ДРУЖЕСТВОТО на:

Уебсайт - https://geography.bg/ 

Facebook - https://www.facebook.com/geography.bg 

X (Twitter) - https://twitter.com/bgs_1918 

YouTube - https://www.youtube.com/@BulgarianGeographicalSociety