Четвъртък, 09 Май 2024 18:41

Нова книга „Речен отток и водни ресурси в западната част на Дунавски водосборен басейн“ на д-р Калин Сейменов

Преди дни излезе от печат монографията „Речен отток и водни ресурси в западната част на Дунавски водосборен басейн“ на д-р Калин Сейменов, географ в Центъра по хидрология и водно стопанство към Националния институт по геофизика, геодезия и география, Българска академия на науките.

Монографията се основава на дисертационния труд на автора. Книгата е предназначена за специалисти в областта на хидроложките изследвания, мониторинга и управлението на водните ресурси, на органите на местната власт и неправителствени организации с отношение към опазването на околната среда.

Повече за книгата и нейния автор, може да прочете в раздел Книги.