Сряда, 27 Март 2024 17:18

Регистрация за GeoNight 2024 - 5 април

Тази година БГД организира 2 събития в рамките на международната инициатива GeoNight - Нощ на географията. Официалните дати са 5 април и 12 април. Първото събитие на 5 април е изцяло присъствено и на български език, а второто на 12 април ще бъде изцяло онлайн и на английски език, за което имаме международни партньори.Тематиката на събитието „Добри практики в публикационния процес“ засяга актуални въпроси от научния издателкски процес вкл. избор на място за публикуване, структуриране на ръкопис, създаване и редактиране на научни илюстрации. Форматът на провеждане обваща два компонента - работилница с практически занятия и демонстрации, и събеседване с научни редактори от екипа на сп. „Известия на БГД“. И тематиката, и форматът на провеждане определихме благодарение на обратната връзка от Ваша страна, която получихме чрез онлайн анкетиране.

Събитието на 5 април е с кауза и с минимална входна такса, събраните средства от която ще се използват за покриване на текущи разходи по издателската дейност на Дружеството. Домакин ще бъде Геолого-географският факултет на Софийския университет.

Повече информация ще откриете в Регистрационната форма:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHVEfrW5UDnPIFxvUAe6-P2edU6YMsUUkwW_IFEvJwWmEjmQ/viewform

Краен срок за регистрация на участници: 2 април 2024 г.