Четвъртък, 29 Февруари 2024 10:54

JBGS получи DOAJ Seal – част от 10%-те от списания, демонстриращи най-високи стандарти в публикуването с отворен достъп

С радост споделяме, че списанието на Българското географско дружество е отличено с DOAJ Seal!

Един от ключовите моменти, с които завършва 90-годишнината на Journal of the Bulgarian Geographical Society в края на 2023 г., беше отбелязан с новината, че то е отличено с DOAJ Seal. DOAJ Seal се присъжда на списания, които демонстрират най-високи стандарти в публикуването с отворен достъп. Около 10% от списанията, индексирани в DOAJ, са удостоени с това отличие. Съществуват седем критерия, на които трябва да отговаря едно списание, за да може да получи DOAJ Seal. Те са свързани с покриването на най-високите стандарти в областта на дългосрочното съхранение, използването на постоянни идентификатори, откриваемостта, политиките за повторно използване и правата на авторите.

 Актуална информация за JBGS може да отриете на уебсайта на DOAJ: https://doaj.org/toc/2738-8115