Четвъртък, 29 Февруари 2024 09:58

Географи от НИГГГ-БАН основаха национална мрежа на практикуващите ЕУ

27 участници от различни сектори на бизнеса, местната и държавна администрация, учени и преподаватели се събраха на 19 януари 2024 г. в сградата на Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките (НИГГГ-БАН), за да поставят началото на национална мрежа на практикуващите концепцията за екосистемните услуги, на английски “Community of Practice” (CoP).

В срещата участваха представители на две министерства и изпълнителни агенции – МОСВ, МЗХ, ИАОС, ИАГ; националният координатор на IPBES; представители на местната администрация от Столична община, Софияплан, Национален парк „Централен Балкан“, представители на бизнеса от denkstatt, Coca-Cola, Pensoft Publishers, Геомарин; учени от НИГГГ-БАН, ИБЕИ-БАН; и преподаватели от Софийския университет.

Събитието и инициативата са част от работната програма на европейския проект SELINA, чиято основна цел е да предоставя базирани на доказателства решения за планирането и управлението на околната среда. В рамките на проекта SELINA идентични т.нар. CoP ще бъдат създадени и в останалите държави с партньори по проекта. Всички те ще организират една голяма европейска мрежа за обмен на опит, познание и решения по тематиката на ЕУ. Такива национални мрежи вече бяха основани в Латвия, Гърция, Румъния, Германия, Белгия, Нидерландия, Испания, Полша.

Изграждането на българската мрежа се базира на съществуващи контакти и партньорски отношения между членовете на ESP (Ecosystem Services Partnership), младите учени от YESS (Young Ecosystem Services Specialists), националните координатори и експерти на IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform for Biodiversity and Ecosystem Services). Част от участниците са познати от предишни проекти по националното картиране и дейностите по MAES, други се включват за пръв път.

Първата национална среща на българската мрежа бе проведена в рамките на половин ден, а програмата включваше два основни панела съответно с информационна и активна компонента. В първия панел бяха представени основите на CoP-a – обзорна информация за целите и дейностите на проект SELINA, какво представлява Community of Practice (общност на практикуващите) по принцип и основния терминологичен апарат, върху който е изградена идеята за общност, а именно: трансформираща промяна (transformative change), системно мислене (system thinking), seeds of change (семена на промяната). Бе коментирана нуждата от създаването на такава мрежа в светлината на досегашния опит и натрупания капацитет. Преди началото на втори панел, на участниците бяха представени резултатите от проведена анкета сред заинтересовани страни през 2023 г., на базата на която са предприети действия за повишаване осведомеността за ЕУ в обществото и образованието.

Вторият панел на работната среща започна с индивидуална работа на участниците – всеки от тях трябваше да попълни онлайн анкета с предложение за проект или инициатива, който има потенциал да доведе до трансформираща промяна. След това участниците бяха разделени на фокус групи според сектора от който идват – бизнес, държавна администрация, местна администрация, наука. В рамките на фокус групите те трябваше да обсъдят предложенията си за трансформираща промяна и да им дадат рейтинг (степен на приложимост) за конкретния сектор.

Неочакван експеримент доведе до ползотворна дискусия сред участниците и организаторите. Участниците бяха попитани: „Кое е най-спешното нещо, което ще направят, за да стартират трансформираща промяна?“. За да отговорят, всеки от тях трябваше да застане в предварително маркирани четири квадранта на залата, отговарящи за: „Наука за политики“, „Справедливост и равенство“, „Емпатия“, „Образование“. Представителите на всяка от четирите групи мотивираха решението си да застанат именно там. Общият извод бе, че и четирите неща са важни, всяко по свой начин. Националната среща приключи с обсъждане на следващите стъпки, които да се предприемат в краткосрочен аспект. Бяха набелязани три най-спешни задачи, дейността по които започна.

Домакини на националната среща бяха учените от екипа на НИГГГ-БАН по проект SELINA с ръководител проф. Стоян Недков и членове: гл. ас. Христина Проданова и докторант Ваня Стойчева. Националната мрежа на практикуващите се координира от д-р Христина Проданова.

За контакти с националната мрежа: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.