Неделя, 19 Ноември 2023 19:52

БГД стартира YouTube канал

Българското географско дружество преминава на следващото стъпало в технологичното си развитие чрез създаването на специализиран YouTube канал: https://www.youtube.com/@BulgarianGeographicalSociety

В него ще се публикуват образователни материали от изминали събития – семинари, конференции, обучения, научно-популярни документални филми и интервюта с реномирани учени от страната и чужбина. Съдържанието е предназначено за широката аудитория, но същевременно ядрото от потребители, което целим да обхванем включва:

  • ученици;
  • учители;
  • студенти;
  • преподаватели;
  • учени.

Там, където видеата позволяват, сме посочили библиографски описания на научни публикации по темата или такива, които изрично са споменати във видеото.

Най-новият материал е представянето на секция „Физическа география“ - Коцев и др. 2021 под заглавие „Какво правят географите? Няколко истории за географски изследвания“. Материалът представя по оригинален начин различни аспекти на теренните и камерални изследвания, забавните и неочаквани ситуации в изследванията на релефа, климата, водите и почвите у нас и по света. Приятно гледане: https://www.youtube.com/watch?v=LIL_jo_BW1M&t=16s

Разчитаме на вашето съдействие в набирането на маса от последователи, популяризирането и употребата на материалите. Молим да разпространите сред Вашите контакти новината за стартирането на този канал и да ни последвате, за да получавате известия за новопубликувано съдържание.