Вторник, 14 Ноември 2023 15:28

Първи SCOPUS CiteScore за JBGS

Развълнувани сме да споделим с всички вас, че списанието на БГД - сп. "Journal of the Bulgarian Geographical Society" получи първия си Scopus CiteScore, актуализиран на месечна база. Към 8 ноември 2023 той е 2,9 и се формира от засечени 90 цитирания за общо 31 индексирани статии.

Повече детайли за статистиката ще намерите в приложеният скрийншот 1 и на страницата в Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/21101152136

Годишният Scopus CiteScore за 2023 се очаква да бъде обявен от Scopus през пролетта на 2024 г.