Понеделник, 13 Ноември 2023 10:42

Носители на наградата „Спасимир“ за младежко доброволчество през 2023 г.

20 младежи бяха отличени с наградата за доброволчество „Спасимир“, учредена в памет на възпитаника на Геолого-географския факултет и изявен доброволец в различни граждански инициативи Спасимир Пилев (1989-2021). Церемонията по награждаването се състоя на 10 ноември 2023 г., петък, в Зала 1 на Софийския университет. 

Сред наградените бяха настоящи и бивши възпитаници на ГГФ, както и младежи от цялата страна, които със своята доброволческа дейност допринасят за по-добро и развито общество: Адем Хасанов, Алекси Георгиев, Асен Чакъров, Ваня Стойчева, Веселина Илиева, Виктор Цветанов, Георги Йорданов, Джерен Узунали, Елис Алиева, Ивайла Груйкина, Ивайла Желязкова, Ивайло Петров, Магдалена Димитрова, Мелиса Хасан, Мервин Ъшък, Николета Стойнова, Петър Цанов, Ралица Коларова, Светимира Петрова, Христина Проданова.

Наградите връчиха организаторите на събитието проф. Климент Найденов, доц. Димитър Желев и гл. ас. Евгения Сарафова от ГГФ. Инициативата е дело на приятелите и колегите на Спасимир, които осигуриха и наградния фонд – Геолого-географски факултет, Географ БГ, Българско географско дружество, Издателство Клет България, Уикипедия (Жюстин Томс и Вася Атанасова).

Проф. Климент Найденов, декан на Геолого-географски факултет

 

Проф. Стоян Недков, зам.-директор на НИГГГ-БАН и зам.-председател на Българското географско дружество

 

Колегите на Спасимир Пилев от Клет България подготвиха и кратко видео, с което да си припомним нашия приятел:

 

Представяне на наградените:

Ваня Стойчева

 

Ваня Стойчева е докторант в секция „ГИС“ към НИГГГ-БАН. Тя е родом от гр. Силистра и има средно образование в областта на банковото дело. Завършила е бакалавър (2020 г.) и магистър (2021 г.) в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В днешни дни тя изпълнява редица доброволчески дейности за национални и международни научни мрежи. Участва активно в процеса по дигитализация на старите броеве на сп. „Известия на Българското географско дружество“. Извън доброволната работа за Българското географско дружество, Ваня е един от най-активните членове на международната мрежа за млади учени в областта на екосистемните услуги т.нар. YESS (Young Ecosystem Services Specialists), която е част от най-голямата мрежа за екосистемни услуги ESP (Ecosystem Services Partnership) в света. Ваня е участвала или текущо участва в над 10 научни проекта. Автор и съавтор е на близо 15 научни статии и доклади, 7 от които са индексирани в базата данни на Scopus.

Виктор Цветанов

 

Виктор Цветанов е на 17 години и е ученик в Професионална гимназия по транспорт "Макгахан". Той е доброволец в Български младежки Червен кръст вече в продължение на 3 години. Координатор е на Български младежки Червен кръст - София. Член е и на Столичния съвет на Български Червен кръст. Участва в хуманитарното подпомагане на пострадалите от конфликта в Украйна ежедневно в периода април-юни 2022 г. Той е координатор и на първия областен екип на Червения кръст извън Пловдивско, участва още в подпомагането на пострадалите от наводненията в с. Каравелово. Обучител е по Екология и опазване на околната среда, Първа помощ, Психично здраве, Лидерство и работа в екип, Презентационни и комуникационни умения. Той е и координатор на проекта "С мисъл за бъдещето", насочен към опазването на околната среда и проект "Дерзай смело!", насърчаващ младежкото овластяване и гражданската активност. Отличен е и със звание "Млад отличник на БЧК". Виктор е национален координатор на Junior Achievement Alumni Bulgaria, а също така и член на Контролна комисия на Софийски ученически съвет, работещ за младежко овластяване и разпространение на ученическото самоуправление в страната.

Ученици от Търговище

 

Алекси Георгиев, Светимира Петрова, Магдалена Димитрова, Георги Йорданов, Веселина Илиева, Мелиса Хасан, Адем Хасанов, Джерен Узунали, Ивайла Груйкина, Ивайло Петров, Елис Алиева, Мервин Ъшък и Асен Чакъров

През годината учениците организират благотворителен базар в центъра на Търговище, където предлагат ръчно изработени подаръчета, а с парите закупуват игри и книги, както и скенер за вени за педиатричното отделение на МБАЛ Търговище. Редовно участват в облагородяването на части от най-известния парк в Търговище - Борово око. Направили са и ателие от благотворителна кампания "Облечи усмивка и брой до 12". Изработват тениски, които да бъдат облечени от абитуриенте, а парите от тях пък отиват за апаратура в МБАЛ Търговище. Част от децата са доброволци по международната програма „Наградата на херцога на Единбург", по която подкрепят първокласници в усвояването на знания. Учениците участват и в още много дейности като информационни кампании срещу зависимостите, разяснителни кампании по БДП, инициативи като част от "Посланици на Европейския парламент", посветени на Европейския съюз и др.

Ивайла Желязкова

 

Ивайла Желязкова е на 15 години и е от Силистра. От година и половина тя е член на Българския младежки червен кръст в град Силистра. Участва и води обучения по активно включване в социална среда, първа долекарска помощ, първа психосоциална подкрепа, първа психологична помощ, Хелфи и екология. През последните пет години тя активно се включва във всички благотворителни акции, организирани от училище и Български червен кръст, а те не са малко. Участва още в следните кампании за набиране на средства и трайни пакетирани хранителни продукти: „Топъл обяд" за деца в неравностойно положение, сираци и полусираци; „Деца помагат на деца“ за подпомагане на деца и възрастни хора в неравностойно социално положение и с ниски доходи във връзка със Световния ден за борба с глада; „Донеси сандвич на приятеля си“- ученици осигуриха закуски на социално слаби деца на Световния ден на доброто и др. В момента работи над два проекта - единият, от които е на екологична тема: „ Мислим глобално, действаме локално!“. През 2023 г. получава наградата „Ученик на годината“ за високи постижения в областта на науката, а също така и приза „Доброволец на годината“ от БМЧК - гр. Силистра за активна дейност.

Николета Стойнова

 

Николета Стойнова е на 17 години и е от Казанлък. Тя е в 11. клас и учи в Американския колеж в София. Вече три години е доброволец в Научно-образователния детски център „Музейко". Включва се в демонстрации, работилници и ателиета, които развиват въображението на любознателните деца, посещаващи „Музейко". Като част от екипа доброволци се включва в обучения, които подпомагат дейностите ѝ. За да вдъхновява и други млади хора за доброволчество е организирала клуб за доброволци в „Музейко" и в училището, в което учи, като е председател на клуба.

Петър Цанов

 

Петър Цанов е на 27 години и е от Ботевград. Той е създател на младежка онлайн медия „Гласът на Ботевград“, която чрез оригинален подход, креативност и чувство за хумор разглежда злободневните проблеми на обществото. През 2020 г. успява да реализира дългогодишната си мечта за създаване на младежка платформа, която да дава гласност на актуалните социални и обществени теми сред подрастващото поколение. По повод първия рожден ден на медията е организиран концерт под наслов „Да подадем ръка на местните таланти“, като средствата, събрани от билети, са инвестирани в поредната полезна инициатива – „Седмица на талантите“. В рамките на събитието са организирани още конкурси за деца и тийнейджъри в различни сфери на изкуствата, спорта и науките, които се превръщат в поле за изява на младите таланти. През 2022 г. и 2023 г. „Гласът на Ботевград“ организира и кампании в гр. Ботевград за набиране на средства за децата от SOS Детски селища в страната под наслов „Кабинка за прегръдки и целувки с кауза“. Петър и неговата медия се включват в още множество добоволчески иницативи през годините, сред които „Протегни ръка – Анатолий има нужда от твоята добрина“ и „Сподели Коледа“.

Ралица Коларова

 

Ралица Коларова е студент първа година в специалност "Регионално развитие и политика" в Геолого-географския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Основател е на сайта sampostigam.org, чиято цел е да информира учениците и студентите с един жив родител или без родители, които са израснали или растат в институции (ЦНСТ – Център за настаняване от семеен тип и други), или са поверени на грижите на роднини/близки (техни настойници или попечители), за възможностите за финансова, материална и личностна подкрепа на държавно и частно ниво. Сайтът е в полза и на преживелите родители, настойници и попечители.

Христина Проданова

 

Христина Проданова е главен асистент в Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките. Тя е доктор по „Физическа география и ландшафтознание“. Христина е член на Българското географско дружество от 2016 г. и негов активен сътрудник от 2018 г. Тя участва в организирането и провеждането на повечето от събития и активности през този период. Нейната най-успешна доброволна дейност е работата ѝ през последните 5 години за списание Известия на БГД (Journal of the Bulgarian Geographical Society), за чието възстановяване и развитие до международно разпознаваемо научно списание, индексирано в Scopus, тя е основния двигател. Христина участва в подготовката на научните конференции, организирани от БГД през 2018, 2020 и 2022 г.; организиране на GeoNight през 2020-2023 г.; изготвяне и публикуване на бюлетина на дружеството от 2019 г.; управление и създаване на съдържание за социалните мрежи на JBGS и БГД. Христина е доброволец и в международната мрежа за млади учени в областта на екосистемните услуги т.нар. YESS (Young Ecosystem Services Specialists), съредактор e на бюлетина на YESS, автор на новини в сайта на ESP за националната мрежа на България и за региона на Югоизточна Европа. От есента на 2018 г. участва активно в дейности на Междуправителствената научно-политическа платформа за биоразнообразие и екосистемни услуги – IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) - основно в развитието на мрежата от експерти в региона на Източна Европа и Централна Азия, участие в работни срещи в Молдова, Армения и България. През месец август 2022 г. е одобрена от секретариата на организацията за втори национален координатор на България. Тя е първата жена експерт от България, която участва като водещ автор в съставянето на глобален доклад на IPBES.