Петък, 03 Ноември 2023 10:55

Покана: Специален брой по повод 100-годишнината от Първия конгрес на славянските географи и етнографи.

Списанието на Географският институт „Јован Цвијић“ при Сръбската академия на науките и изкуствата (САНУ) обявява специален брой по повод 100-годишнината от Първия конгрес на славянските географи и етнографи. Повече информация може да отриете тук: http://www.gi.sanu.ac.rs/index.php/en/news-eng/1210-call-for-papers-special-issue-of-the-journal-of-the-geographical-institute-jovan-cvijic-sasa#NN