Понеделник, 25 Септември 2023 18:20

Стартира образователен портал „География на България“ Geo10

На 15-ти септември 2023 г. стартира нов, модерен и свободен за ползване образователен портал „География на България“ в помощ на учители, ученици и изследователи.

Колко интересна може да бъде географската наука, когато се използват информационните технологии, съвременните данни и достъпът до най-новите научни постижения?

Краткият отговор е „много“, а дългият се съдържа в огромните възможности, които новият географски образователен портал предоставя на своите ползватели. На https://geo10.ngic.bg по интересен и съвременен начин са представени уроците, включени в програмата на 10 клас по география. 

Към всяка една от темите в портала са създадени различен брой слоеве с информация, множество диаграми, снимков материал, графики и др. Какви биват повърхностните води, каква е изявата на вътрешните земни сили у нас, къде и защо са се случили силните земетресения, как с един поглед да сравним разпространението на различните типове почви или туристическите показатели за 2017 г., или да проследим броя и динамиката на населението по области, а защо не и по общини? За всички тези въпроси има отговори в Geo10.

 

Образователният портал „География на България“ Geo10 е разработен от Национален институт по геофизика, геодезия и география - БАН при Българската академия на науките като част от дейностите на Националния геоинформационен център (обект от Национална пътна карта за научна инфраструктура 2020 – 2027 г.) Технологичните възможности, интерактивните графики и карти, и инструментите за анализ са разработени от GEO Polymorphic Cloud.