Петък, 17 Март 2023 08:37

Десета международна конференция (FMNS-2023)

Между 14 и 18 юни 2023 г. в Благоевград, Университетски център „Бачиново“, ще се проведе Десета юбилейна Международна научна конференция, организирана от Природо-математическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ (FMNS-2023).

Събитието ще се проведе под патронажа на Ректора на Югозападния университет „Неофит Рилски“, проф. д-р Борислав Юруков, с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката и Фонд „Научни изследвания“.

FMNS-2023 е мултидисциплинарна конференция, чиято основна цел е да осигури платформа на изследователи, учени, както и индустриални професионалисти да представят своите резултати от научни изследвания и развойна дейност в областта на природните науки и технологии. Конференцията предоставя възможности на участниците да обменят нови идеи и опит, да създадат научни контакти и да намерят глобални партньори за бъдещо сътрудничество.

Основните тематични направления на международната научна конференция FMNS-2023 са: химия, физика, география, екология и опазване на околната среда, математика, информатика, методика на обучението.

Повече информация относно регистрацията за участие и важните срокове може да се намери на http://www.fmns.swu.bg/bg/index.html