Сряда, 25 Януари 2023 18:15

Позиция на БГД

Позиция на Българското географско дружество относно казуса с Катедра „География, регионално развитие и туризъм” към Факултета по природни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. 

Пълен текст на позицията