Четвъртък, 08 Декември 2022 09:27

JBGS: включиха ни в ERIH PLUS!

Броени дни след включването на сп. Journal of the Bulgarian Geographical Society (Известия на Българското географско дружество) в световната база на списанията с отворен достъп – DOAJ, на 7-ми декември 2022 г. дойде новината, че списанието е одобрено за индексиране и в базата данни ERIH PLUS! Така „Известията“ се превърна в първото географско списание, достигнало подобен успех и признание за качество. Само за година и половина след неговата трансформация, списанието се индексира в 26 бази данни, а статиите се съхраняват в 3 архиватора.

ERIH PLUS е престижна световна база данни, индексираща академични списания в областта на хуманитарните и социалните науки. Предлага търсене на статии, интегрирано с Dimensions, позволяващо подробно проучване на над 10 000 списания от 98 държави и достъп до над 10 млн. статии! Всяко трето списание от ERIH PLUS се индексира и в DOAJ. В индивидуалните записи на списанията се отбелязва подробна информация за тях, включително за наличието на лиценз за отворен достъп на публикуване и съответствие с план S.

У нас, Българската академия на науките определя ERIH PLUS като еквивалент на международните бази Scopus и Web of Science по отношение на научните публикации на своите служители. Очаква се, че включването на списанието ще улесни публикационния процес за значителна част от българската географска общност и ще разшири списъкът на автори, рецензенти и читатели на „Известията“ с търсещи висококачествени международни издания за реализиране на научните си изследвания.

Индексирането на JBGS в ERIH PLUS обхваща периода след 2021 г. и всички новопубликувани статии в https://jbgs.arphahub.com/

Линк към списанието в базата ERIH PLUS: https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=503175 

На снимката: Стоян Недков (Deputy Editor-in-Chief), Гергана Петкова (Layout Editor) и Христина Проданова (Managing Editor)

Редакционният борд на списанието изказва благодарности на колегите, с чиято помощ осигуряваме безпристрастен и висококачествен научно-публикационен процес!

И отправя молба към всички колеги за съдействие чрез:

  • цитиране на статии от списанието в други издания (с цел увеличаване на общата цитируемост на списанието);
  • писане на статии (най-вече оригинални научни с IMRAD структура);
  • включване като рецензенти (регистрация в сайта);
  • следване в социалните мрежи (Facebook, Twitter, YouTube);
  • коментиране и споделяне на новините;
  • доброволна работа в редакцията (https://jbgs.arphahub.com/contacts/)