Вторник, 29 Ноември 2022 19:55

Българското географско дружество избра новото си ръководство (2022-2026 г.)

На 26 ноември 2022 г. в аудитория 252 на Геолого-географския факултет на Софийски университет се проведе изборно събрание на Българското географско дружество. Проф. Климент Найденов, декан на Геолого-географския факултет и досегашен председател на Дружеството (мандат 2018-2022 г.), направи отчет по дейността, финансовото състояние и развитието на организацията.

Фокусът в представянето беше насочен към публикационната и издателска дейност, които са приоритетна цел през Декадата на географията в България 2020-2030 г. Обявено бе наскорошното включването на списанието в индекс DOAJ (Directory of Open Access Journals), определян като един от трите най-важни международни индекси на научните списания, наред със Scopus и Web of Science. Всички 30 досега публикувани статии вече се индексират и са видими в сайта на DOAJ.

След проведените избори, за членове на Управителния съвет, бяха избрани:

  • доц. д-р Стелиян Димитров, ръководител на катедра „Картография и географски информационни системи“ на ГГФ и директор на Национален университетски център „Геопространствени изследвания и технологии;
  • проф. д-р Стоян Недков - заместник-директор на Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките и ръководител на секция „Географски информационни системи“;
  • проф. д-р Димитър Симеонов - заместник-ректор на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“;
  • доц. Цветан Коцев - ръководител на секция „Физическа география“ в департамент „География“ на Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките;
  • доц. д-р Александър Гиков - Институт за космически изследвания и технологии при Българска академия на науките;
  • доц. д-р Емилия Патарчанова - председател на Националната комисия за провеждане на олимпиадата по география и икономика и преподавател в Югозападния университет „Неофит Рилски“;
  • доц. д-р Димитър Желев – преподавател в катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ на Геолого-географски факултет на СУ и съосновател на образователната организация „Географ БГ“.

Управителният съвет избра и новия председател на Българското географско дружество за периода 2023-2026 г. – доц. д-р Стелиян Димитров. Той благодари за гласуваното му доверие и посочи, че ще работи за увеличаване на членовете на Дружеството и разрастването на мрежата му.