Сряда, 02 Ноември 2022 16:47

Стартира SELINA – новият проект на ЕК

Експерти по биоразнообразие и екосистемни услуги от 31 държави се срещнаха в Хановер през септември

Водещи експерти в областта на екосистемните услуги и сметки, вземането на решения, свързани с бизнеса и политиката, както и на интерфейсите между науката, политиката и бизнеса от свързани дейности като OpenNESS, ESMERALDA, MAIA, MAES, ESP, IPBES, BD Partnership, се срещнаха в Хановер в периода от 14 до 17 септември 2022 г., за да отбележат официалния старт на проекта “SELINA” по програма „Хоризонт Европа“ на Европейската комисия и да започнат работа по амбициозните си цели за прилагане на научните резултати, свързани с екосистемни услуги, в процеса на вземане на решения, основани на доказателства. Въз основа на научните изследвания и съществуващата база от знания, които са резултат от политически инициативи, като например стратегиите на Европейския съюз за биоразнообразие до 2020 г. и 2030 г., IPBES, IPCC и CBD, проектът ще изготви основан на доказателства сборник с насоки за лицата, вземащи решения на всички равнища.


Координиран от Университета "Лайбниц" в Хановер и проф. д-р Бенджамин Бъркхард, проекта SELINA (Science for Evidence-based and sustainabLe decisIons about NAtural capital) има за цел да промени процесите на вземане на решения в публичния и частния сектор, като подобри усвояването на информацията за биоразнообразието, състоянието на екосистемите и екосистемните услуги.

„С проекта SELINA вече разполагаме с подходящата рамка, за да обединим резултатите от научните изследвания на екосистемите и техните услуги и след това да ги направим конкретно използваеми за подпомагане на устойчивите решения в публичния и частния сектор“, обяснява проф. д-р Бенджамин Бъркхард.

С участието на експерти от 50 партньорски организации от всички 27 държави-членки на ЕС (включително отвъдморските региони на ЕС), още Норвегия, Швейцария, Израел и Великобритания, SELINA предлага безпрецедентна възможност за трансдисциплинарен обмен на знания и практически опит, подходящи за целта препоръки с реално приложение в разработването на политики и бизнес решения.

Проектът получи финансиране от ЕК в размер на 13 млн. евро и ще се изпълнява в продължение на 5 години.

България е един от ключовите партньори по проекта със своите 4 институции-участници в проекта, които са представители на науката и бизнеса. Ядрото на научно-изследователският екип е изградено от учени от секция „ГИС“ на Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките (НИГГГ-БАН). Негов ръководител е проф. д-р Стоян Недков, а основният състав е изграден от млади учени в лицата на гл. ас. д-р Христина Проданова и докторант Ваня Стойчева. Освен НИГГГ-БАН, в SELINA участват три институции, представители на бизнеса – издателство „Пенсофт“, консултантските фирми “denkstatt” и „Макроплан“. Участието на фирмите е свързано с разработването на демонстрационни проекти за прилагане на разработените научни насоки и резултати в практиката.

Напредъкът на проекта “SELINA” ще се отразява чрез провеждането на периодични срещи на екипа и заинтересованите страни на международно и национално ниво два пъти годишно и на територията на различна държава-партньор. Първата такава работна среща ще се проведе в последната седмица на месец март 2023 г. в София, а нейни организатори са НИГГГ-БАН и издателство „Пенсофт“. Тази информация бе обявена по време на закриващата церемония на срещата в Хановер от самия координатор на проекта проф. Бъркхард, който символично връчи кутията на SELINA на гл. ас. д-р Христина Проданова.

 

“SELINA box” е основен рекламен материал и нещо като талисман на проекта - тя ще пътува от държава до държава, и от партньор до партньор в продължение на следващите 5 години, а съдържанието ѝ – подарък за получателите по трасето ще се определя от предходния преносител. Екипът на проф. Недков намери (и вече успешно изяде..?) в кутията на SELINA пакет с бисквити „Лайбниц“, пощенска картичка от Хановер и рецепта за традиционна немска гозба със зеле.

 


 

  

С какво ще бъде напълнена кутията на раздяла от България и за на път за Испания? – Предстои да разберем в края на месец март 2023 г.

Семена на промяната (Seeds 4 change) от черен бор, стикери, QR код, частен цветови модел и илюстрации са малка част от рекламния арсенал на проекта SELINA, целящ да изгради идентичността и комуникира резултатите на достъпен за широкия потребител език.

Повече информация за SELINA можете да намерите тук: https://project-selina.eu/about, както и да я последвате в трите социални мрежи: