Понеделник, 30 Май 2022 20:23

II-ра географска конференция “Geo Decade” 2020-2030 - втора покана

Организационният комитет на II-рата географска конференция “Geo Decade 2020-2030” взе решение да удължи срокът за подаване на абстракти до 30 юни вкл.!

По-долу са актуализираните по-важни дати и втората покана.

ВАЖНИ ДАТИ

15 февруари 2022
Начало на приемането на абстракти и регистрация

15 юни 2022 (удължен срок)
Краен срок за изпращане на абстракти

30 юни 2022
Уведомяване за одобрение на абстракти

15 юли 2022
Краен срок за ранна регистрация

31 август 2022
Краен срок за късна регистрация

13-15 септември 2022
Провеждане на конференцията

Втора покана

Насоки за регистрацията ще намерите в раздел “Регистрация” в основното меню на уебсайта на конференцията - https://geodecade.com/