Събота, 02 Април 2022 16:37

Възможност за участие в летни докторантски училища

През лятото на 2022 г., обучаващите се в докторантска форма на обучение, ще имат възможността да участват в две летни докторантски училища. В посочените линкове може да отриете повече информация за тях:

- Training School "Accelerating the transition to circular cities with nature-based solutions for water treatment", 29 юни - 1 юли 2022 г., Лион, Франция
За повече информация: https://circular-city.eu/?p=889 или https://circular-city.eu/wp-content/uploads/2022/03/MULTISOURCE-COST_Action_Summer_School_2022.pdf

- Training School "Urban Ecology: the green within the city", 25 - 29 юли 2022 г., Лисабон, Португалия
За повече информация: https://circular-city.eu/?p=882 или https://ce3c.ciencias.ulisboa.pt/training/ver.php?id=164 

Регистрацията за двете летни училища се извършва до 15 май 2022 г., като COST Action Circular City ще предостави по 10 стипендии за участие в тях.