Четвъртък, 03 Март 2022 16:51

Позиция на ръководството на БГД

Като преподаватели и учени знаем, че Географията ни казва, че правото на хората да определят бъдещето си е неразривно свързано с тяхното усещане за място и пространство. Нахлуването, окупацията, войната принуждават разселването и миграцията на безброй общности, лишавайки ги от тяхното достойнство и основни права. Освен това, щетите за околната среда и обществените рискове, свързани с евентуално ядрено замърсяване, заплашват огромни територии.

Напредъкът и развитието на науката и технологиите, в полза на човека, са невъзможни в условията на война и заплахи за живота и здравето на хората. Те са възможни само при условия на сътрудничество, разнообразие от гледни точки, обмен на информация и открит диалог.

Като географи, признаваме ужасните последици от фалшивата информация, свързана с историята, границите и територията. Свободният поток на информация и правото на гражданите да протестират са в основата на едно здраво, функциониращо общество. Когато научната почтеност е изкривена или свободният поток на информация е задушен, лидерите могат по-лесно да концентрират властта и да действат едностранно. Свободата на информацията е последният бастион на защита срещу такава крещяща манипулация на властта.

Миналият 20-ти век донесе твърде много мъка и страдание на човечеството. Искамe да вярваме, че 21-ви век ще се превърне във век на надежда, откритост, диалог, век на човешки разговори, век на любов, състрадание и милосърдие. Призоваваме всички, от които зависи, всички страни във всички конфликти по света, да спрат въоръжените действия и да седнат на масата за преговори.

Като географи, преподаватели и учени, заявяваме силен протест срещу военните действия, предприети от въоръжените сили на една страна, спрямо друга. Тази фатална стъпка води до огромни човешки загуби и подкопава основите на изградената система за международна сигурност. Няма рационално оправдание за която и да било война. Войните са несправедливи и откровено безсмислени. Смятаме, че отприщването на нова война в името на геополитически амбиции е цинично предателство към паметта на загиналите по света по време на войните досега.

Ние уважаваме държавност, която се основава на наистина работещи демократични институции. Отнасяме се с разбиране към европейския избор на всяка държава. Убедени сме, че всички проблеми в отношенията между две държави могат да бъдат разрешени по мирен начин.

Географията винаги е настоявала за зачитане на суверенитета и териториалната цялост на държавите.

Като географи, отбелязваме с тревога ситуацията в Украйна и намираме нахлуването на чужди военни сили в суверенна демократична нация за неприемливо. Тези действия подкопават глобалната сигурност и стабилност и водят до плачевни човешки страдания и загуба на живот. В интерес на мира и стабилността в международните отношения призоваваме за прекратяване на военните действия.

Като географи, преподаватели и учени сме солидарни с народа на Украйна и нейната общност от географи, заедно с тези в Русия и с всички, които смело демонстрират своето отхвърляне на войната.

Призоваваме за запазване на най-високата ценност – човешкия живот!

Войните винаги са били грешни стъпки!

Да преподаваме и правим наука, а не война!

 

Ръководство на Българското географско дружество