Вторник, 21 Ноември 2017 10:44

Популяризиране на географията в средните училища

Спечелилият годишната стипендия за студенти по география и регионално развитие (учредена от Българското географско дружество и Българският географски портал – Географ БГ) - Борислав Дочев, e III курс, специалност География в СУ „Св. Климент Охридски”.

Проектната идея за младежка дейност е на тема „Популяризиране на географията в средните училища”. Целта на проекта е да се популяризира географията като научна дисциплина, да се спечелят за каузата „география” максимален брой ученици, да се стимулират в развитие и четене, да участват в състезания и олимпиади и след това да се присъединят към университета, Дружеството и географите в България. Проектът е насочен към ученици в средните училища и по-специално към групата VIII – XII клас. Реализирането на младежката дейност се състои в поредица от презентации в столични училища.

На 10.11.2017 се проведоха поредните две презентации в Националната природо-математическа гимназия на тема "Географията - предопределена съдба или скрита възможност" пред ученици от VIII и X клас. Бяха представени накратко възможностите за развитие на географските познания на децата в училище чрез участие в различни форуми като Националната олимпиада по география и икономика и Българският географски фестивал. Също така се разгледаха темите, представляващи най-голям интерес на географията днес: промените в климата, навлизането на зелената енергия и неизчерпаемите източници, демографският взрив и проблемите с урбанизацията и бъдещето на планетата. Последната част от презентацията и най-интересна за учениците, включваше перспективите и възможностите за развитие пред професионалните географи. Особено впечатление направи частта с аеро-космическите изследвания и ГИС. И след двете презентации учениците бяха ентусиазирани и задаваха многобройни въпроси.