Понеделник, 13 Ноември 2017 09:41

В търсене на най-южните ледници на Европа

На 19-21 август 2017 г. се проведе съвместна изследователска експедиция на учени-географи от Югозападния университет "Неофиг Рилски" от Благоевград /България/, ръководени от доц. д-р Емил Гачев, и Западния университет от Тимишоара /Румъния/, с ръководител доц. д-р Александру Онака в циркуса Бански суходол в Северен Пирин. Цел на експедицията беше изследване на вътрешната структура на микроледник Бански суходол - най-голямото тяло от вековен фирн и лед у нас, посредством геофизични методи. Проявата се проведе в сътрудничество и с решаващата подкрепа на Пещерен клуб Хеликтит, София, и като едно от събитията в рамките на Спелеоекспедиция "Бански суходол, 2017".

Успешно бяха направени три георадарни профила и два трансекта за електрорезистивна томография. Предварителните резултати показват максимална дебелина на фирново-ледената маса от 16-17 метра в централната част на микроледника, Очаква се, след обработка на резултатите в лабораторията в Тимишоара, Румъния, да се получи детайлна информация за състава и структурата на подповърхностните слоеве в микроледника, в морената под него и в сипеите надолу в циркуса, да се установи наличието на плътен ледников лед, а също да се провери дали в сипейния материал има вечно замръзнали слоеве (пермафрост).  

 

Видео: В търсене на най-южните ледници на Европа