Понеделник, 13 Септември 2021 15:54

Международна година на пещерите и карста

 

 

Нашата планета има уникален природен феномен – карстът. Той формира около 20% от земната повърхност и осигурява до 13% от питейната вода в света. С карста са свързани и едни от най-атрактивните туристически обекти – пещерите. Всяка година те се посещават от над 150 милиона туристи, осигурявайки важна подкрепа на много национални икономики. В пещерите се съхраняват най-пълните палеоклиматични и палеогеографски записи, което ги прави решаващи за моделирането на съвременните глобални промени. Поради своята специфика карстовите територии са едни от най-уязвимите на природни и антропогенни въздействия.  Въпреки това карстът продължава да бъде слабо познат на съвременното човешко общество, поради което повечето правителства по света пренебрегват неговото значение, както и ролята му в глобалните промени. Тази ситуация е много притеснителна и в световен мащаб вече се осъзнава необходимостта от по-ефективно разбиране и управление на карстовите територии, което е тясно свързано с популяризиране спецификата на карста. 

Карстът в България обхваща ¼ от територията на страната и е уникален със своето разнообразие, но също е terra incognita за българското общество и за държавните институции. А това създава редица проблеми при стопанисването и управлението на карстовите територии, особено на фона на значителните социално-икономически и природни промени през последните десетилетия. С цел по-широко популяризиране на спецификата на карста, вкл. и чрез образователната система, Експерименталната лаборатория по карстология (ЕЛК) в НИГГГ-БАН  започна разработване на специализирана образователна стратегия ProKARSTerra-Edu и през 2013 г. лансира идеята за обявяване на Международна година на карста (International Year of Karst). Тя беше обсъждана на международни научни форуми, а впоследствие развита и реализирана от Международния съюз по спелеология (International Speleological Union, UIS) като Международна година на пещерите и карста (International Year of Caves and Karst, IYCK`2021). Провежда се под мотото „Проучи, разбери и съхрани” („Explore, Understand and Protect”) и включва редица събития и инициативи с образователно и развлекателно съдържание, които имат за цел да повишат глобалната осведоменост за карста и пещерите. В Международната година вече се включиха 231 национални и международни партньорски организации от 49 държави. Те са инициатори на повече от 300 събития по целия свят.  НИГГГ-БАН участва с Международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията”, който се организира от ЕЛК в партньорство с Фондация Център по карстология „Владимир Попов”.

Предвид пандемията от COVID-19 и ограниченията за провеждане на публични събития, Международната година ще продължи през и през 2022 г., когато във Франция ще се проведе отложения 18. Международен конгрес по спелеология на UIS.