Петък, 22 Септември 2017 14:56

СЕМИНАР "Географски и краеведски изследвания в Кюстендилския край от Йордан Захариев до наши дни"

Българско географско дружество (БГД) и

  Българско географско дружество – Кюстендил

 

СЕМИНАР

"Географски и краеведски изследвания в Кюстендилския край от Йордан Захариев до наши дни"

 (посветен на 140 годишнината от рождението на акад. Йордан Захариев)

Кюстендил, 28. 09. 2017 г.

 

13:30 – 15:30 ч. - семинар с доклади - Читалище „Братство” Кюстендил

 Откриване и встъпително слово – Емил Иванчев, председател на УС на БГД-Кюстендил

Етнографското богатство в творчеството на Йордан Захариев – доц. Екатерина Керемидарска, Регионален исторически музей - гр. Кюстендил

Фотографското наследство на Йордан Захариев – гл. ас. Ангел Гьонев, Регионален исторически музей – гр.Кюстендил

Краеведски изследвания от Йордан Захариев до наши дни – Искра Маркова, Регионална библиотека – гр. Кюстендил

Конявската планина - възможности за устойчив туризъм – гл. ас. д-р Евгения Сарафова, СУ „Св. Климент Охридски”

Продължител на делото на Йордан Захариев в Тетевенско краище – Стойо Асенов

100 години Българско географско дружество – Стоян Недков, председател на УС на БГД

 

16:00 – 18:00 ч. - географска екскурзия в Кюстендил с екскурзовод от Историческия музей на града.