Сряда, 26 Юли 2017 09:04

Меморандум за сътрудничество между АПГР и БГД

МЕМОРАНДУМ   ЗА   СЪТРУДНИЧЕСТВО

между

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГЕОГРАФИ И РЕГИОНАЛИСТИ

и БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО

На 24 юли 2017 г. Българското географско дружество (БГД) и Асоциацията на професионалните географи и регионалисти (АПГР) се споразумяха за съгласувано съвместно сътрудничество в полза на географската наука и географското образование в България, както и на приложните им области.

АПГР и БГД ще координират своята дейност в следните основни направления:

  1. Обединение на географската общност в България чрез легитимно представителство на нейните структурни звена и периодично провеждане на национални конгреси, конференции и работни срещи.
  2. Изграждане на обща организационна структура, която да представлява българската географска общност пред международни неправителствени организации, както и пред структурите на държавната власт в България.
  3. Популяризиране на географската наука и нейния огромен потенциал за устойчивото развитие на България и нейните региони, за съхраняване на природното равновесие в страната, както и за решаване на значими национални социално-демографски и културно-политически проблеми.
  4. Организиране на експертни групи за оценка на конкурси, стратегии и програми за развитие, образователни стандарти и нормативни документи, засягащи структурните национални политики, регионалното развитие на България, географското образование и патриотичното възпитание на младежта.
  5. Предприемане на правно-административни инициативи с цел легализиране на професията географ чрез включването й в Списъка на регулираните професии в Република България.
  6. Подкрепа на всички политики и мероприятия, които са в полза на географската наука, географското образование и устойчивото регионално развитие на България.

Меморандум за сътрудничество