Сряда, 12 Юли 2017 02:08

Кръгла маса "Демографски тенденции и процеси в България"

На 6.07.2017 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се проведе форум на тема „Демографски тенденции и процеси в България“, организирана от катедра „Социално-икономическа география“, под патронажа на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика г-н Валери Симеонов. За първи път представители на науката, политиката и обществото се събират, за да обсъдят актуални демографски въпроси и да предложат конкретни мерки за преодоляване на влошената демографска ситуация у нас. Като основни проблеми се откроиха голямата безработица сред младите, икономическата несигурност в страната и емиграция на млади и интелигентни хора. Решенията на тези проблеми са свързани със създаването на благоприятна среда за образование и реализация на младите българи и привличане на историческите и новите емигрантски общности у нас. Общата цел е да се постави началото на демографското възраждане на България.

Повече информация може да намерите на сайта на Географ БГ.