Предстоящи събития

  

Международни събития

   

4th Scientific Conference with International Participation "Geography, Regional Development and Tourism" - Shumen, Bulgaria, 03-05.12.2021

повече информация на http://geography.bg/en/news-2/item/304-conference_su_2021

 

5-ти Международен конкурс „Карст под защита - дар за поколенията“ - краен срок за участие: 29 април 2022 г.

повече информация на http://prokarstterra.bas.bg/competition/bg/index.html