Красимир Стоянов

Доц. д-р Красимир Стоянов е завършил висшето си образование през 1989 г. в Геолого-географски факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, специалност „Климатология и хидрология“. Доктор по география (2004). Работи в областта на физическата география – геоморфология, климатология, хидрология. Автор на научни статии и доклади по неогенско-съвременна геодинамика, климатична геоморфология, съвременни рискови геоморфоложки процеси, климатични промени, хидрология на реките, екологичен туризъм, географско образование. Преподавател в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград.