Секретариат

С решение на Управителния съвет на БГД от 29.01.2015 г. е създаден Секретариат, който да изпълнява технически и организационни функции с цел подпомагане на дейността на Дружеството, който функционира на доброволни начала. Секретариата се състои от:

Секретар на дружеството: 
Десислава Полеганова

Технически сътрудници:
Десислава Христова
Лидия Семерджиева
Звезделина Айдарова