Клуб на БГД в гр.Шумен

Клуб на Българско географско дружество в гр. Шумен

 

Координатор: Димитър Владев

 

Секретар: Росица Лазарова

 

Членове: Димитър Владев

              Светла Станкова

              Милен Пенерлиев

              Веселин Петков

              Росица Лазарова