Сборник в чест на Анастас Т. Иширков по случай 35-годишната му професорска дейност

Известия на българското географско дружество кн. VII – 1939 /Съдържание:....

Известия на българското географско дружество кн. VI – 1938 /Съдържание:...

Известия на българското географски дружество кн. IV - 1936 /Съдържание:...

Известия на българското географско дружество кн. V – 1937 / Съдържание:...

Известия на българското географско дружество кн. III – 1935 / Съдържание:...

Известия на българското географско дружество кн. II – 1934 / Съдържание:...