Известия на БЪЛГАРСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО Том 40 – 2019

 

Корица и титулни страници

1. Гачев, Е., Джурович, П., Стоянов, К., Безинска, Г., Иванов, М., Петров, С. Относно образуването на Хридското езеро в планината Богичевица, Черна гора.

2. Гиков, А., Димитров, П. Картографиране на изгорелите площи и оценка на пораженията при пожарите в Кресненското дефиле през 2017 година.

3. Сейменов, К. Екстремно висок отток във високопланинските речни басейни на Рила.

4. Чолакова, З. Сравнителен анализ на съдържанието на тежки метали в почвите на карстови ландшафти.

5. Петров, Г., Проданова, Х. Относно съществуването на иглолистен пояс по северните склонове на Шипченска планина в миналото.

6. Петров, К. Възможности за подобряване на регионалното развитие на Хасковска и Кърджалийска области.

7. Султанова, М. Изследване на нагласите на населението в Смолянска област за изграждане на политики за УРР.

8. Василева, В. Планински туризъм в България.

9. Иванов, С., Видев, К., Кастрева, П. Картографски знаци за карти на културно-историческото наследство.

10. Василева, М. „Къщата на географското образование“ – примерен модел.

Видяна 2588 пъти