Известия на българското географско дружество кн. VII – 1939

Съдържание:

1. Батаклиев, Иван. Гунчо Ст. Гунчев (Живот и научно дело).

2. Кръстанов, Любомир д-р. Върху поройните валежи (С оглед на поройните валежи в България).

3. Ангелов, Б. инж. Катастрофалното наводнение на р. Росица в 1939 г.

4. Бакалов, Д. Принос към изучаване на застудяванията у нас.

5. Киров, К. Т. Планинските температурни инверсии в Югозападна България.

6. Батаклиев, Иван. Сравнителен преглед на политико-географското положение на България.

7. Миков, В. Жилища на предисторическия човек в България.

8. Яранов, Димитър. Приноси към морфологията на Западните Родопи.

9. Яранов, Димитър. Рафаил Попов (Живот и научно дело).

10. Динев, Любомир д-р. Покрайнината Доспат.

11. Динев, Любомир д-р. Териториалните промени в Европа през последните няколко години.

12. Рецензии и книжовни вести.

13. Географски книгопис за 1939 година, за Българските земи.

14. Отчет за дейността на Българското географско дружество за периода 1. XI. 1938 - 1. XI. 1939 г.

15. Списък на новите членове