Известия на българското географско дружество - кн. IV - 1936

Съдържание

 1. Гунчев, Г.  Проф. д-р Анастас Т. Иширков. Живот и обществена дейност.
 2. Батаклиев, Ив. Проф. д-р. Анастас Т. Иширков. Научна дейност.
 3. Батаклиев, Ив. IV Конгрес на славянските географи и етнографи в София – 1936.
 4. Киров, К. Т. Граници на климатичните влияния в Балканския полуостров.
 5. Чанков, Ж. Гагаузите в България.
 6. Jaranoff, D. Geomorphologische Untersuchungen in Süd-Makedonien.
 7. Бивър, С. Х. Разпределение на населението в България.
 8. Вълканов, А. Варненските езера. Принос към опознаване тяхната хидрография и хидробиология.
 9. Инж. Божков, Л. Бележки за Варненското езеро.
 10. Бакалов, Д. Т. Метеорологическите условия в Ихтиманско.
 11. Разбойников, А. Сп. Отец Паисий и българска география.
 12. Рецензии и книжовни вести.
 13. Географски книгопис за 1936 г.
 14. Отчет за дейността на Българското географско дружество за периода 18 април 1935 год. до юни 1936 г.
 15. Списък на новите членове на Българското географско д-во.