Бюлетин №5, Информационен бюлетин декември, 2016 г.

Новата географска книга „Карст и карстови ландшафти“ на проф. Ангел Велчев е стойностен научен труд, който включва избрани статии на автора по посочената тема. Тук са събрани дългогодишни проучвания за карста, карстовите ландшафти и карстовите процеси, на които проф. Велчев посвещава голяма част от научната си дейност. В книгата намират място изследванията на карста и карстовите форми в Софийската котловина, Южно Краище, Голо бърдо, Земенска планина, Мала планина, Чепън и др. Авторът прави регионална характеристика на ландшафтите, развити върху карбонатна основа.Изследва геохимичните и геофизичните особености, също и динамиката и функцията на карстовите ландшафти. Проучва антропогенното въздействие върху карстовите територии. Книгата „Карст и карстови ландшафти“ има значителен научен принос в географската литература и ще послужи за основа на нови проучвания на карста в България.

 

Изтегли пълната версия на бюлетина