Бюлетин на БГД, бр. 7, год. 3, декември 2019

Бюлетин на БГД, бр. 6, год. 3, октомври 2019

Бюлетин №5, Информационен бюлетин декември, 2016 г.

Бюлетин №4 - Информационен бюлетин Април, 2016 г.

На 09.03.2016 г. при много голям интерес се проведе семинар на БГД с лектор известният зоолог, спелеолог и алпинист...

Общо събрание на Българското Географско дружество за 2015 година

На 21.11.2015г. се проведе Общо събрание на Българското географско дружество от 10:00 ч. в...

Бюлетин №2 - Българска победа в Русия

Групата от Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” спечели...

Бюлетин №1 - БГД – възникване, съществуване, възстановяване и бъдеще

Българското географско дружество е създадено на 09.11.1918 г. със седалище в Софийския университет. През...