Четвъртък, 02 Март 2017 04:58

Teст със свободни отговори на географската олимпиада в Пекин – август 2016 г.

Материалите от теста може да намерите в раздела на тематична работна група "Съвременно географско образование" - дейности и материали на групата.